Online Support

yahoo    Skype Me! Business Support
Call: Call: 090 1567 486
yahoo    Skype Me! Technical support
Call: Call: 090 1567 486
Services

* Survey the conditions container follow the criteria IICL.
* Repair and maintenal the empty container follow the criteria IICL
* Cleaning for the empty container.
* PTI Reefer container.
* Installation the equipments for GOH container.
* Stick paper, supply the desiccants for container.Giám định theo tiêu chuẩn IICL

 

 Sửa chữa Container

 
        PTI Containner Lạnh            

 

Cung cấp chất hút ẩm

Dán giấy carton 5 lớp

Lắp đặt thiết bị cont
 

List Products

Typical projects

Dự Án: Nhà Ở Song Lập
Dự Án: Nhà Ở Song Lập
Công trình: Nhà KTX Sinh Viên Tập Trung, Hải Phòng
Công trình: Nhà KTX Sinh Viên Tập Trung, Hải Phòng
Công trình: Bệnh viện Đa Khoa Hồng Phúc
Công trình: Bệnh viện Đa Khoa Hồng Phúc
Toàn Bộ Dự Án